IX Ogólnopolskie Forum Pełnomocników

Sieć SPLOT zaprasza na IX Ogólnopolskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 18 maja br. w Warszawie. Pozwoli ono przybliżyć uczestnikom i uczestniczkom planowane działania rządu skierowane bezpośrednio do III sektora, ale też pośrednio do jednostek samorządu terytorialnego pracujących z organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym.
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1910526.html