Kontakt

Siedziba

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Hallera 9
45-867 Opole
tel. 77 448 32 50
Fax. 77 448 32 15

Adres korespondencyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


Dyrektor: Tomasz Karaczyn tel. 77 448 32 50
e-mail: t.karaczyn@opolskie.pl
 

Zastępca Dyrektora: Joanna Harus tel. 77 448 32 50
e-mail: j.harus@opolskie.pl
 

Zastępca Dyrektora: Andrzej Janas tel. 77 448 32 50
e-mail: a.janas@opolskie.pl
 

Komórki organizacyjne Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Referat Obsługi Projektów: Andrzej Radlak tel. 77 448 32 27
Referat Autoryzacji Płatności: Joanna Mastalerz tel. 77 448 32 28
Referat Kontroli: Grzegorz Augustyniak tel. 77 448 32 81
Referat Pomocy Technicznej i Jednostki Regionalnej KSOW: Piotr Kobiela tel. 77 448 32 31
Zespół Koordynacji i Monitorowania: tel. 77 448 32 20

Wszelkie informacje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można uzyskać za pośrednictwem punktu informacyjnego pod adresem e-mail:info.prow@opolskie.pl

lub pod numerem telefonu 77 448 32 05

oraz osobiście: ul. Hallera 9, I piętro, pokój 21.