Działania PROW

Opis działań wdrażanych przez SWO

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Scalanie gruntów

Gospodarka wodno-ściekowa

Targowiska

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Przygotowanie i realizacja zadań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji