Kontakt

Adres siedziby:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Hallera 9
45-867 Opole

tel. 77 448 32 50

Fax. 77 448 32 15

 

Dyrektor: Tomasz Karaczyn

tel. 77 448 32 50
e-mail: t.karaczyn@opolskie.pl
Zastępca Dyrektora: Joanna Harus
tel. 77 448 32 50
e-mail: j.harus@opolskie.pl
Zastępca Dyrektora Andrzej Janas
tel. 77 448 32 50

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Referat Obsługi Projektów: Andrzej Radlak tel. 77 448 32 27
Referat Autoryzacji Płatności: Joanna Mastalerz tel. 77 448 32 28
Referat Kontroli: Grzegorz Augustyniak tel. 77 448 32 10
Referat Pomocy Technicznej i Jednostki Regionalnej KSOW:
Piotr Kobiela tel. 77 448 32 31
Zespół Koordynacji i Monitorowania: tel. 77 448 32 57
Wszelkie informacje związane z PO RYBY 2014-2020 można uzyskać kontaktując się z:
Piotrem Kobielą
tel. 77 448 32 31
– za pośrednictwem punktu informacyjnego: Opole, ul. Hallera 9, I piętro.
– pod adresem e-mail: info.ryby@opolskie.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
e-mail: dow@opolskie.pl


Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia stron internetowych zawierających

materiały i informacje z zakresu PO RYBY 2014 -2020:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / PO RYBY 2014-2020
www.minrol.gov.pl
Grupy Rybackie – Stowarzyszenie Agrolinia www.grupyrybackie.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa www.arimr.gov.pl