Zgłoszenia

Do 13 edycji konkursu na NPPWO zgłoszono 20 realizacji:

Gmina Biała Centrum społeczno-kulturalne w Białej

Gmina Dąbrowa Kompleks rekreacyjno-sportowy w Dąbrowie wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej

Gmina Dąbrowa Kraina Malucha – nowoczesna i przyjazna przestrzeń żłobkowo-przedszkolna w sercu miejscowości Żelazna

Gmina Dobrodzień Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Jemielnica Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Jemielnicy

Gmina Kędzierzyn-Koźle Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu

Gmina Kędzierzyn-Koźle Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark

Powiat Kędzierzyn-Koźle Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy

Gmina Kluczbork Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork

Gmina Lewin Brzeski Ścieżka rowerowa Lewin Brzeski – Mikolin

Gmina Lubsza Budowa kompleksu obiektów użyteczności publicznej w Lubszy – dom ludowy, przedszkole i klub dziecięcy

Gmina Namysłów Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Gmina Nysa Dom Wenecki w Nysie

Gmina Olesno Wielofunkcyjne Centrum Komunikacji w Oleśnie

Gmina Opole Toyota Park w Opolu

Gmina Opole Zagospodarowanie Kamionki Piast w Opolu

Gmina Otmuchów Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego „Sandacz” w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym

Powiat Prudnik Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Gmina Tarnów Opolski Budowa zewnętrznej tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Ujazd Rynek 100 drzew. Remont nawierzchni rynku wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury przy Placu 1-go Maja w Ujeździe