Edycja 2020

Komunikat organizatora

Szanowni Państwo!
W związku z utrzymującą się w kraju sytuacją epidemiologiczną, wywołaną COVID-19 i ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 11 maja 2020 r. podjął decyzję o nie przeprowadzeniu tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.
Kolejna, dwunasta edycja konkursu planowana jest na rok 2021.
Wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, planowane do zgłoszenia w bieżącym roku będzie można zgłaszać w roku następnym.
O uruchomieniu konkursu organizator poinformuje zainteresowanych stosownym komunikatem.