Departament Ochrony Środowiska w nowej siedzibie

Uprzejmie informujemy, iż Departament Ochrony Środowiska z dniem 12 stycznia 2016r. został przeniesiony do budynku przy ul. J. Hallera 9 w Opolu.
Korespondencja nadal będzie przyjmowana w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w budynku przy ul. Piastowska 14 – pierwsze piętro, pok. 150, a także w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska w budynku przy ul. J. Hallera 9 – pierwsze piętro, pok. 105.