Departament Finansów

Departament Finansów
ul. Piastowska 13
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 600, 54 16 602
fax: (+48) 77 54 16 601
e-mail: dfk@opolskie.pl

Dyrektor: Barbara Pomianowska
Z-ca Dyrektora: Jan Boczar

Komórki organizacyjne:
Referat Księgowości i Sprawozdawczości
Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 12)

W Departamencie funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego Urzędu.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1. Przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwały budżetowej Województwa i wieloletniej prognozy finansowej Województwa oraz zmian do nich,
2. Opracowywanie planu finansowego Urzędu,
3. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej budżetu Województwa oraz Urzędu,
4. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej Województwa oraz Urzędu oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Województwa,
5. Prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Województwa,
6. Windykacja należności Urzędu oraz prowadzenie egzekucji pieniężnej należności, stanowiących dochody budżetu Województwa z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
7. Prowadzenie i monitorowanie spraw związanych z:

  • udzielaniem pożyczek z budżetu Województwa,
  • udzielaniem poręczeń i gwarancji przez Województwo,
  • zaciąganiem kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji dla budżetu Województwa.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg