Centrum usług społecznych Powiatu Prudnickiego

Inwestor: Gmina Prudnik