Badania, analizy i ekspertyzy w obszarze: SPOŁECZEŃSTWO

Poniżej znajdują się badania, analizy i ekspertyzy, których tematyka dotyczyła zagadnień wpisujących się w obszar: SPOŁECZEŃSTWO.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami!

 

Tytuł opracowania
(wraz z linkiem do źródła)

 

Instytucja
koordynująca

 

Rok
wydania

 

   Opolskie Obserwatorium Terytorialne
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opolskie Obserwatorium Terytorialne
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2017
 2018
 
Urząd Statystyczny w Opolu
 2018
Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego
 Opolskie Obserwatorium Terytorialne
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2019