Wspieramy najlepszych

Wspieramy najlepszych

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel. 77 44 67 830 lub 77 44 67 831

 

Przypominamy obecnym stypendystom i stypendystkom programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego według załączonego poniżej wzoru. Na sprawozdania czekamy do końca czerwca br.