Szymon Ogłaza

Szymon Ogłaza

Członek Zarządu Województwa Opolskiego

pokój: 170
tel.: (+48) 77 54 16 521
email: s.oglaza@opolskie.pl

Oświadczenia majątkowe:

Biografia:
Ma 36 lat, urodzony w Blachowni k/Częstochowy, od 1998 roku mieszka w Opolu Absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, o specjalności samorządowo – ustrojowej oraz europeistyki.

Pracował m.in. w CTC Polska sp. z o.o., gdzie zajmował się projektami unijnymi – “PHARE SSG 2002 RZL – Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w województwie opolskim” oraz “Twoja nowoczesna Firma” i “Twoja firma – Twoja przyszłość” ZPORR. Od stycznia 2008 roku do listopada 2015 roku był dyrektorem gabinetu wojewody opolskiego. W tych samych latach był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był także pełnomocnikiem Wojewody opolskiego ds. polskiej prezydencji w Radzie UE. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w poprzedniej kadencji.

Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym czasie przewodniczący komisji edukacji i kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian w statucie miasta. Na początku VII kadencji przewodniczący Rady Miasta Opola.

Interesuje się marketingiem politycznym i historią najnowszą, ulubione formy spędzania czasu wolnego to turystyka rowerowa i kino.