RLKS

Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Pliki do pobrania:

(PDF, 2207.75 kB)

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

(PDF, 1150.46 kB)

(DOCX, 39.05 kB)

 

Zasady realizacji instrumentu RLKS w Polsce

Pliki do pobrania:

(PDF, 203.98 kB)

 

Ustawa o RLKS

Pliki do pobrania:

(PDF, 1724.26 kB)

 

Dodatkowe informacje

PROW 2014-2020

 

Obszar objęty LSR w ramach RLKS – podstawowe zasady

Pliki do pobrania:

(PDF, 339.77 kB)

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pliki do pobrania:

(PDF, 1034.61 kB)

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Pliki do pobrania:

(PDF, 796.04 kB)

 

ROZPORZĄDZENIE MRiRW z dnia 19 października 2015 r. – „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Pliki do pobrania:

(PDF, 143.84 kB)