Gabinet Marszałka

Gabinet Marszałka
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: 77 54 16 591
e-mail: gm@opolskie.pl

Dyrektor: Arkadiusz Kuglarz
Rzecznik Prasowy: Violetta Ruszczewska

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 24)

Zakres działania Gabinetu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Pracą Gabinetu kieruje dyrektor.
W Gabinecie funkcjonuje stanowisko rzecznika prasowego.
Do zakresu działania Gabinetu Marszałka należy w szczególności:

 • organizacja pracy Marszałka oraz koordynacja zadań związanych z pełnieniem przez Marszałka funkcji reprezentacyjnej województwa,
 • koordynowanie kontaktów Marszałka z parlamentarzystami, radnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi i mieszkańcami województwa,
 • koordynacja spraw związanych z udzielaniem patronatów Marszałka Województwa Opolskiego, w tym prowadzenie ewidencji imprez organizowanych pod patronatem Marszałka,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Marszałka odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”, w tym obsługa Kolegium Odznaki,
 • opracowywanie wniosków do Sejmiku i Marszałka o nadanie odznaczeń, odznak i tytułów honorowych oraz o ustalenie regulaminu ustanawiania i przyznawania przez Zarząd tytułów, dyplomów branżowych oraz nagród indywidualnych i zbiorowych, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Sejmik,
 • koordynowanie i integrowanie związków kombatanckich i osób represjonowanych działających w Województwie Opolskim,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Zarząd związanych z ruchem kombatanckim,
 • koordynowanie zadań z zakresu polityki społecznej na poziomie samorządu województwa,
  obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 • utrzymywanie ustawicznych kontaktów z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Marszałka, Zarządu, Urzędu i Sejmiku oraz tworzenia ich pozytywnego wizerunku,
 • informowanie mediów o działalności samorządu województwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji,
 • udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, których bezpośrednio udziela Zarząd (w formie sprostowań, polemiki, itp.),
 • monitorowanie i analizowanie doniesień medialnych o tematyce związanej z zakresem działania samorządu województwa oraz przedstawianie ważniejszych publikacji Marszałkowi, Wicemarszałkom i Członkom Zarządu,
 • nadzór merytoryczny nad zawartością i treściami publikowanymi we wszystkich serwisach tematycznych portalu internetowego samorządu województwa opolskiego,
 • redagowanie miesięcznika Opolskie Wiadomości Regionalne,
 • współpraca z departamentami i jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie polityki informacyjnej samorządu województwa.